Algemene Voorwaarden en Privacy

De klant is zich ervan bewust dat een consult van Margret van welke aard dan ook geen vervanging is van een arts of specialist.


De klant is zich bewust van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen doelen die men zich gesteld heeft en de keuzes die men maakt.


Al het materiaal, zowel mondeling als schriftelijk, dat door de klant wordt ingebracht, wordt vertrouwelijk door Margret behandeld.


Een klacht kunt u desgewenst indienen bij Margret, 06-53384170 of [email protected]

Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan contant of vooraf via een overschrijving.